Vereniging BWT zeer ontstemd over inhoud brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

De VNG is met een afvaardiging vanuit de G4, G40, Vereniging BWT Nederland, Brandweer Nederland, Federatie Grote Monumentengemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit momenteel intensief bezig om een bestuursakkoord op te stellen die bij het inwerking treden van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet gaan resulteren in een heldere, uitvoerbare en handhaafbare rol voor het bevoegd gezag. Binnen dit bestuursakkoord zouden ook de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen op een voor het bevoegd gezag verantwoorde wijze worden uitgewerkt in afspraken. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is dan ook volkomen verrast door de inhoud van de brief die de minister afgelopen vrijdag 29 juni aan de Eerste Kamer heeft gestuurd. Er was een brief aangekondigd, echter was de afspraak dat dit een uitstelbrief voor de wet zou worden, waarin zou worden geschreven dat na bestuurlijke besluitvorming op het bestuursakkoord door de VNG commissie, de Minister met een uitgebreide brief zou komen die samen met het bestuursakkoord naar de Eerste Kamer zou gaan over het opnieuw in stemming brengen van de Wet.

In tegenstelling tot de werkelijkheid geeft de minister nu in de brief aan dat zij in nauwe afstemming met de VNG en daarbinnen met een ambtelijke vertegenwoordiging van de G4, G40 en de Vereniging BWT Nederland heeft gewerkt aan afspraken over de invoering van het nieuwe stelsel. Echter deze afspraken zijn niet gemaakt, maar nog in de maak, waardoor deze brief voorbarig is, en qua inhoud absoluut niet in overeenstemming is met hetgeen zo belangrijk is voor de uitvoerbare rol van het Bevoegd gezag in het nieuwe stelsel.

De Vereniging BWT Nederland is dan ook zeer ontstemd over de inhoud van deze brief waarbij het vertrouwen om in welke vorm verder te gaan in dit proces ernstig is geschaad. Margreet Schotman, voorzitter van de Vereniging BWT Nederland heeft dit ook vanmorgen in een reactie aan het ministerie van BZK laten weten. Ook Brandweer Nederland en de Federatie Grote Monumentengemeenten hebben inmiddels op haar website een persbericht van gelijke strekking geplaatst.

De brief van de minister vindt u hieronder. 

 |  54 kB Download 'Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen'

Een aantal van de nieuwere documenten hebben wij onder dit bericht gezet.Alle documenten zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl

 

PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (54.4 KB) PDF document Download:Afschriftbrief over wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (231.52 KB)
Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.
PDF document Download:Brief over invoering van de wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (58.87 KB)
Brief van KiK Campus aan minister Ollongren (BZK) over invoering van de wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.
PDF document Download:Brief over wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (198.21 KB)
Brief van Aedes aan minister Ollongren (BZK) over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Bron: VBWTN Rijksoverheid 02-07-2018