Milieuzones, luchtwassers en houtrookoverlast: VNG-inbreng

Harmonisering milieuzones, het lagere rendement van luchtwassers en de aanpak van houtrookoverlast zijn belangrijke onderwerpen voor gemeenten. De VNG schrijft hierover in een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het AO van 4 juli over luchtkwaliteit.

Milieuzones

Vanuit het Ministerie voor I&W is op 28 juni een voorstel gepresenteerd over de harmonisatie van milieuzones. Gemeenten delen het belang voor harmonisatie en kunnen zich vinden in het toepassen van de kleuren categorieën in analogie van het Duitse systeem. Dit zal duidelijkheid creëren voor de weggebruiker zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Op het voorstel van I&W geeft de VNG de Tweede Kamer een aantal aandachtspunten mee (zie de brief).

Luchtwassers

De Tweede Kamer spreekt ook over het onderzoek naar het rendement van luchtwassers voor de veehouderij waaruit blijkt dat het rendement lager is dan verwacht. Er is nu een situatie ontstaan met veel onduidelijkheid over de vergunningverlening, zowel voor gemeenten als voor omwonenden en de veehouderij. Daarom wil de VNG de Tweede Kamer verzoeken de staatsecretaris te manen om snel over te gaan tot vaststelling en publicatie van de gewijzigde Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv).

Houtrook

De VNG steunt het Platform Houtrook en Gezondheid in hun voorgestelde acties en maatregelen. Wel willen we aandacht op de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en de uitvoeringskosten. Op grond van deze criteria ontraden wij een stookverbod. Wij herkennen en erkennen het probleem van houtrookoverlast, zowel als het gaat over overlast als de bijdrage aan gezondheidsschade door de uitstoot van schadelijke stoffen.

Het platform vraagt ons om actie te ondernemen en maatregelen (helpen) te nemen. Wij ondersteunen dat. Deze acties en maatregelen sluiten goed aan bij ons standpunt over houtrook van eind 2016. Wij gaan gemeenten op verschillende manieren ondersteunen bij de aanpak van houtrookoverlast (zie de brief). 

Meer informatie

Bron: VNG 04-07-2018