Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 60

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet. 

Eenvoudig Beter

Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

De ministerraad heeft ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur. Ook heeft de ministerraad de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad.

Lees meer

Blog | Een wet die het verschil maakt

Programmadirecteur Eenvoudig Beter Rosemarie Bastianen in een blog over de winstpunten waarmee de Omgevingswet het verschil kan maken!

Lees meer 

Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen per 1 juli van kracht

Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Lees meer

Minister Ollongren neemt Wegwijzer ‘Van Waterwet naar Omgevingswet’ in ontvangst

Op 28 juni nam minister Ollongren de Wegwijzer ‘Van Waterwet naar Omgevingswet’ in ontvangst van Willem Wensink en Herman Havekes van de Unie van Waterschappen.

Lees meer

Wetgevingsupdate Omgevingswet is schot in de roos

De Wetgevingsupdate voor de Omgevingswet is een schot in de roos. De zaal is uitverkocht en de entreekaarten voor de diverse workshops gaan gretig van de hand. De behoefte aan informatie is groot in het gezelschap van juristen, programmamanagers en beleidsadviseurs.

Lees meer

Officiële publicaties

Kamerbrief d.d. 28 juni 2018 inzake antwoorden op Kamervragen over mijnbouw en gaswinning

Kamerbrief d.d. 26 juni 2018 over de planning van de stelselherziening omgevingsrecht
 

Agenda

Januari 2018 e.v. | Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet | Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden:de Slagsessies. Hier wordt kennis gedeeld en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook nieuwe producten worden besproken en verbeterd.

Lees meer

Februari 2018 e.v. | Roadshows Aan de slag met de Omgevingswet

Werkt u bij een gemeente, waterschap, provincie, het Rijk, of bij een GGD-GHOR of Omgevingsdienst? Wat betekent de Omgevingswet dan voor u, en voor uw regio? De Roadshows Omgevingswet brengen lokale kennis, ervaring en partijen bij elkaar. Meld u aan voor de Roadshow in uw omgeving!
Lees meer

4 oktober 2018 | VVM Dag van de Omgevingswet 2018
Dit jaar alweer de zevende editie van de VVM Dag van de Omgevingswet in het Provinciehuis van Utrecht. De invulling van het programma is nog niet bekend maar inschrijven kan al.
Lees meer

Bron: Programmadirectie Eenvoudig Beter 06-07-2018

Thema's: Omgevingswet