Subsidie verwijderen asbestdaken opnieuw bijgesteld

Het subsidieplafond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor 2018 is opnieuw verhoogd, nu naar een totaalbedrag van 23 miljoen euro. Eerder dit jaar werd het subsidieplafond al bijgesteld naar 17,5 miljoen euro.

Het blijft wel zaak om een aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. In de eerste 6 maanden van 2018 werd al voor 17,5 miljoen aan subsidie verstrekt. Het verhoogde subsidieplafond van 23 miljoen euro kan dus ook al ruim voor het einde van 2018 worden bereikt. Subsidie kan worden aangevraagd zodra de sanering is gemeld in het landelijk asbest volgsysteem en een meldcode bekend is. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk binnen 6 maanden na uitvoering van de sanering worden ingediend.

Deze wijziging is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant nr. 36041 van 12 juli 2018. 

Bron: Staatscourant, jaargang 2018, nummer 36041 16-07-2018