Nieuws augustus 2018

Nog steeds tientallen zwembaden met gevaarlijk roestvrij staal

Ondanks strengere wetgeving zijn er nog altijd zeker 64 overdekte zwembaden in Nederland waar gevaarlijk roestvrij staal (rvs) aanwezig is in delen waar dat niet is toegestaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. Van nog eens bijna 50 zwembaden hebben gemeenten geen idee of er gevaarlijke materialen gebruikt worden. De vraag is dan ook of alle gemeenten wel uitvoering hebben gegeven aan de uitgevaardigde en in de wet geborgde onderzoeksplicht.

AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel.

Kamerbrief inzake reactie Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) naar aanleiding van rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren

Minister Ollongren (BZK) geeft de Tweede Kamer haar reactie op de brief van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) te Arnhem naar aanleiding van het rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren.

Vide bijeenkomst "Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht"

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Op 21 augustus is een Nota van wijziging inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet Milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief 21 augustus 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op vrijdag 24 augustus

In 2018 komt er een nieuwe versie van Omgevingsloket online.

Experts gezocht voor training en ondersteuning op St Maarten

Voor het wederopbouwproject van VNG International op St Maarten zijn we op zoek naar expertise voor de ondersteuning van werkzaamheden bij het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. De periode van inzet is in overleg vast te stellen. Iets voor u?

De inschrijving voor het 15de jaarcongres van VBWTN is geopend.​

Wij nodigen u van harte uit voor het grote jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Zoals ieder jaar een congres dat de BWT-er niet mag missen. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 20 workshops willen wij u op de hoogte brengen van de vele ontwikkelingen op ons vakgebied. Om die reden hopen wij dan ook, weer samen met u en ruim 475 andere deelnemers, sprekers en sponsoren een boeiend congres te mogen organiseren.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat is de stand van zaken?

Eind juni heeft minister Ollongren de Eerste Kamer in een brief op de hoogte gebracht van de stand van de zaken van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De minister is voornemens om de Wet Kwaliteitsborging gelijk met de nieuwe Omgevingswet in te laten gaan, de beoogde invoeringsdatum is halverwege 2021, en adviseert de Eerste Kamer de behandeling van de Wet voort te zetten.

Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas

Bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieuorganisaties, makelaars en overheden gaan bekijken of ze geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij kunnen maken. Dat spraken ze af in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij, dat ontstond aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving.

De inschrijving voor het COBc congres is geopend.

Wij nodigen u van harte uit voor het COBc congres op 1 november a.s in Rotterdam. Deze keer georganiseerd door de Regio Zuid-West. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 4 workshops willen wij u op de hoogte brengen van de vele ontwikkelingen op ons vakgebied. Om die reden hopen wij dan ook, weer samen met u, sprekers en sponsoren een boeiend congres te mogen organiseren

Storing berichtenverkeer Omgevingsloket opgelost

De storing in het berichtenverkeer is opgelost. De berichten worden met enige vertraging alsnog bezorgd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de helpdesk.

'AR, VR en 3D-printen breken door'

Augmented Reality, Virtual Reality en 3D-printen van bouwcomponenten breken de komende 5 jaar door. Uit het BNA Verdiepingsonderzoek Q1 2018 blijkt dat architectenbureaus deze technologische ontwikkelingen vooral als kans zien en niet of nauwelijks als bedreiging.

Storing berichtenverkeer Omgevingsloket online

Op dit moment is er een storing in het berichtenverkeer. Er zijn problemen met webservices. De oorzaak wordt nu onderzocht. We houden u op de hoogte via deze mailing en de website.

Onderzoek toezicht en handhaving afgerond

Toezichthouders en handhavers hebben behoefte aan ondersteuning bij ontwikkeling van hun eigen kennis en bij anders werken als het gaat om de Omgevingswet. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek naar ondersteuningsbehoefte in deze sector. Het rapport is nu beschikbaar.

Aardgasvrije nieuwbouw: tien tips voor gemeenten

Hoe kan reeds geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij worden opgeleverd? In de nieuwe handreiking van de VNG staan tien tips voor aardgasvrije nieuwbouw.

Mailing Omgevingsloket online 26 juli 2018

Inhoud: Automatisch opschonen: tijdelijk gepauzeerd op productie-omgeving

Handreiking voor aardgasvrije en energie neutrale nieuwbouw

De gebouwde omgeving zal steeds meer moeten worden losgekoppeld van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) in werking getreden. Dat betekent dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw officieel is vervallen. Daarnaast kunnen bouwprojecten waar binnen de vergunning al in aardgas is voorzien, maar waar nog niets is aangelegd, vaak alsnog aardgasloos worden gepland

Bouwen met kwaliteit Jaargang 2018, Nummer 3, 24 juli 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Mailing Omgevingsloket online 20 juli 2018

Inhoud: Nieuwe versie Omgevingsloket online Voorkom extra werk: gebruik koppeling OLO-LAVS Automatisch opschonen: verkeerde datum in email aan bevoegd gezag