Onderzoek toezicht en handhaving afgerond

Toezichthouders en handhavers hebben behoefte aan ondersteuning bij ontwikkeling van hun eigen kennis en bij anders werken als het gaat om de Omgevingswet. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek naar ondersteuningsbehoefte in deze sector. Het rapport is nu beschikbaar.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van toezichthouders en handhavers bij het werken met de Omgevingswet. Dit gebeurde met een interbestuurlijke projectgroep met vertegenwoordigers van de VNG, IPO, UvW en de Rijksoverheden.

Conclusies

In diverse workshops, via interviews en in een landelijke bijeenkomst zijn de vragen en thema's verkend. Het onderzoek is nu afgerond. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Er is behoefte aan ondersteuning bij de kennisontwikkeling en het ‘anders werken’ volgens de Omgevingswet
  • Toezicht en handhaving moet betrokken worden bij de planvorming
  • Er is behoefte aan een samenwerkingsruimte voor digitale uitwisseling van toezicht- en handhavingsinformatie

Begin van dit najaar besluit de programmaraad welke ondersteuning het programma zal aanbieden.

 

 

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet 06-08-2018