Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Op 21 augustus is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een Nota van wijziging inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet Milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 

U kunt de Nota hier downloaden


 

 

24-08-2018