Gemeenten aan de slag met verbod op asbestdaken

Vandaag tijdens het AsbestFeitenCongres kreeg VNG, directeur Leefomgeving, Edward Stigter, een gereedschapskoffer overhandigt vanuit het programma Versnellingsaanpak asbestdakensanering. De koffer staat symbool voor de digitale toolbox met ondersteuningsmiddelen voor gemeenten.

De toolbox biedt gemeenten handvatten om hun organisatie voor te bereiden en inwoners te informeren over het aankomende asbestverbod op daken. In de toolbox vindt u instrumenten voor:

  • Bewustwording en communicatie
  • Financiële arrangementen
  • Gezamenlijke uitvoering / collectieven
  • Inventarisatie en monitoring

Edward Stigter: ‘Gemeenten zijn een essentiële schakel in de bewustwording bij particuliere eigenaren van asbestdaken. Met één klik hebben bestuurders en ambtenaren nu toegang tot de nodige informatie en hoeven ze niet langer te wachten om in actie te komen.

Informeer de inwoners

Volgende week staat er in de Tweede Kamer een plenaire debat gepland over het asbestdakenverbod. Momenteel ligt er ongeveer 80 tot 90 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken in Nederland. De tijd dringt om de eigenaren van deze daken te informeren over het asbestdakenverbod en gemeenten hierop voor te bereiden.

Financiële arrangementen

Daarnaast moeten er financiële arrangementen komen om te voorkomen dat particuliere eigenaren in problemen komen. Ook pleit de VNG voor een integrale aanpak van het Rijk, met name in de communicatie naar de inwoners.

Meer informatie

 

Bron: VNG 25-09-2018