Kamerbrief bij ontwerpbesluit landelijk asbestvolgsysteem LAVS

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het Ontwerpbesluit landelijk asbestvolgsysteem LAVS naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure.

Bron: Rijksoverheid (17-09-2018) 28-09-2018