mailing Omgevingsloket online 10 september 2018

Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 25 september

In september 2018 komt er een nieuwe versie van Omgevingsloket online.

Naar verwachting komt deze versie op dinsdag 25 september 2018 beschikbaar op de productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl). Omgevingsloket is die dag niet beschikbaar.

De nieuwe versie bevat onder andere de volgende wijzigingen:

  • Wetswijziging: op 29 september 2018 gaat de Europese eIDAS-verordening in. Europese burgers en bedrijven moeten dan met hun eigen nationale inlogmiddel kunnen inloggen. Omgevingsloket online wordt hierop aangepast.
  • In de aanvraagmodule wordt een aantal zaken verduidelijkt, zoals: vooroverleg, het indienen van aanvullingen en de e-mail naar de gemachtigde.

De nieuwe versie is inmiddels op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst.

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u op onze website.

Versie 2.14 (september 2018)

Vervanging certificaat ftp-server op 27 november

Het certificaat van de ftp-server wordt vervangen. Op dinsdag 27 november wordt een nieuw certificaat op de ftp-server van de productieomgeving van Omgevingsloket online geïnstalleerd. Het kan zijn dat u dit nieuwe certificaat moet accepteren.

Op dinsdag 23 oktober wordt dit certificaat op de ftp-server van de inregelomgeving van Omgevingsloket online geïnstalleerd.

De meeste gebruikers merken weinig tot niets van een nieuw certificaat op de ftp-server. Gebruikers die met de ftp-server verbinden met een script of een andere automatisch proces, moeten de eerste keer alert zijn dat het script goed verder loopt.

Op onze website leest u welke acties hiervoor eventueel nodig zijn.

Vervanging certificaat ftp-server op 27 november 2018

Bron: mailing Omgevingsloket online 11-09-2018