Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 61

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet. 

Eenvoudig Beter

AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel.

Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Lees meer

Meer ruimte voor versnellen woningbouw

Snellere en makkelijkere procedures om het bouwen van woningen in Nederland te verduurzamen. Dat kan met het voorstel voor wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) dat de regering op 6 september heeft verzonden aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Speel De Grote AMvB Quiz!

Weet jij alles over de vier AMvB’s van de Omgevingswet: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving? Speel De Grote AMvB Quiz en win de AMvBeker en een bezoek van de AMvBrigade!

Naar de quiz

DG Omgevingswet Erik Jan van Kempen bezoekt Chemelot

Op donderdag 12 juli bracht Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet, een bezoek aan industrieterrein Chemelot in het Limburgse Sittard-Geleen.

Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Nu stemmen voor Aandeslag Trofee

Tot 10 september 2018 kunt u stemmen op uw favoriet voor de Aandeslag Trofee. De Trofee is door de gezamenlijke overheden in het leven geroepen om inspirerende Omgevingswetprojecten in het zonnetje te zetten. Op 10 september reikt minister Ollongren de Trofee uit aan de winnaar.

Lees meer

Vervolg staalkaarten omgevingsplan

Het pionieren met het omgevingsplan gaat door. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet komt na de zomer met de publicatie over de 4 staalkaarten die gemaakt zijn. Daarna breidt het programma deze staalkaarten nog uit met een set regels voor het omgevingsplan.

Lees meer

Onderzoek toezicht en handhaving afgerond

Toezichthouders en handhavers hebben behoefte aan ondersteuning bij ontwikkeling van hun eigen kennis en bij anders werken als het gaat om de Omgevingswet. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek naar ondersteuningsbehoefte in deze sector. Het rapport is nu beschikbaar.

Lees meer

Officiële publicaties

Indiening wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet aan Tweede Kamer, d.d. 3 juli 2018

Indiening Aanvullingswet natuur Omgevingswet aan Tweede Kamer, d.d. 3 juli 2018
Kamerbrief d.d. 5 juli 2018 inzake stand van zaken implementatie Omgevingswet
Kamerbrief d.d. 9 juli 2018 over hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Agenda

10 september 2018 | Praktijkfestival Omgevingswet 2018 'Gewoon doen - praktijk in beweging!'

De Programmadirectie Aan de Slag en de Programmadirectie Eenvoudig Beter/Crisis- en herstelwet van het ministerie van BZK organiseren op maandag 10 september aanstaande samen het Praktijkfestival Omgevingswet. Centraal staan experimenten, pilots en proeftuinen waarin overheden samen met hun maatschappelijke partners en ondernemers voorsorteren op de Omgevingswet.
Lees meer
 
Slagsessies - Slagsessies (voor managers implementatie bij de overheid) komen er weer aan:
- 3 oktober: Maastricht
- 10 oktober: Utrecht
- 17 oktober: Zwolle
Aanmelden kan binnenkort via Aandeslagmetdeomgevingswet.nl

4 oktober 2018 | VVM Dag van de Omgevingswet 2018
Dit jaar alweer de zevende editie van de VVM Dag van de Omgevingswet in het Provinciehuis van Utrecht. De invulling van het programma is nog niet bekend maar inschrijven kan al.
Lees meer

Bron: Programmadirectie Eenvoudig Beter 07-09-2018

Thema's: Omgevingswet