VNG-inbreng debat asbestdakenverbod 2024

In de week van 25 september staat het plenaire debat over de wijziging van de Wet milieubeheer gepland. Deze wijziging regelt een wettelijke grondslag voor een asbestdakenverbod in 2024: belangrijk onderwerp voor gemeenten. De VNG geeft de Tweede Kamer enkele aandachtspunten mee.

Wij steunen het asbestdakenverbod. Voor gemeenten zijn er wel randvoorwaarden die moeten worden geregeld voor de uitvoerbaarheid van het verbod, zoals:

  • Voldoende arrangementen voor financiële knelpunten
  • Een integrale aanpak vanuit het Rijk
  • Duidelijkheid over de handhaafbaarheid en de rol van het bevoegd gezag
  • Een goede toolbox voor gemeenten en andere betrokken partijen

Meer informatie

 

Bron: VNG 03-09-2018