Warmtepomp buitenunit. Vergunningplichtig of Vergunningvrij?

De laatste tijd (zeker nu de gasaansluiting voor nieuwbouw verleden tijd is) krijg ik regelmatig vragen over warmtepompen. Zo ook of het plaatsen van de buitenunit vergunningvrij of vergunningplichtig is.
Dit hangt echter af van een aantal aspecten die ik in onderstaand artikel kort toelicht.

Vergunningvrij bouwen is een limitatieve opsomming van bouwactiviteiten die zijn beschreven in artikel 2 en artikel 3 van Bijlage II Bor. Bouwwerkzaamheden en bouwwerken die niet te vinden zijn in die 2 artikelen zijn dus vergunningplichtig.
Nu krijgen we regelmatig de vraag of een buitenunit van een warmtepomp vergunningvrij is. Dit is niet heel eenvoudig met een ja of nee te beantwoorden.

Het wel of niet vergunningplichtig zijn is te vergelijken met de vragen over buitenunits van airco's. Met het verschil dat de buitenunits van warmtepompen vaak wel iets groter zijn. Zie hier ook het antwoord op helpdeskvraag over deze aircounits. https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/355

Een heel kleine buitenunit zou je je dus wellicht ook onder artikel 3 lid 8 kunnen laten vallen, echter voor wat betreft jurisprudentie bij een airco gaat het al mis boven de 50cm in welke richting dan ook.

Uit jurisprudentie kunnen we ook opmaken dat een unit wordt gezien als een onderdeel van een bouwwerk als het tegen de gevel aan hangt, of op een dak van dat gebouw wordt geplaatst.

Als de warmtepompunit op de grond staat en deze niet hoger is dan 1 meter. Dan kan de unit onder artikel 2.21 vergunningvrij worden geplaatst.

Als er een ombouw(kast) omheen zit en de hoogte meer dan 1 meter is, dan hebben we het over een bijbehorend bouwwerk. En dan geldt artikel 2 lid 3. Een buitenunit is in die gevallen vergunningvrij in het achtererfgebied, en indien hij is toegestaan qua nog mogelijke vierkante meters bebouwing in het bebouwingsgebied. Daarnaast zou hij ook onder artikel 3 lid 1 kunnen vallen mits de unit in het achtererfgebied wordt geplaatst en hij volgens de voorschriften van het bestemmingsplan qua bouwmogelijkheid is toegestaan.

Een buitenunit van een warmtepomp in de voortuin of een naar openbaar gebied gekeerd erfdeel van meer dan 1 meter hoog, met of zonder ombouw is dus vergunningplichtig, met daarbij een welstandsbeoordeling tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

Geluid van warmtepompen

Voor geluid geldt Bouwbesluit afdeling 3.1/3.2 bescherming tegen geluid van buiten, waarbij de meeste warmtepompen die goed en trillingsvrij zijn geïnstalleerd hier ten opzichte van het binnen niveau goed aan voldoen. Maar als je als buren met een raam open slaapt dan zul je de wamptepomt unit in veel gevallen zeker kunnen horen.
Over het geluid van de warptepomp buitenunit is nog geen regelgeving in het Bouwbesluit. Zie o.a. https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/welke-geluidregels-worden-gesteld-aan-warmtepompen-en-airco-s-voor-omwonenden

De Minister van BZK heeft echter wel aangekondigd hiervoor regelgeving in het Bouwbesluit te gaan opnemen als ook de BENG eisen in het Bouwbesluit komen. Tot die tijd kun je als gemeente geluidseisen regelen in de APV. Maar dan blijft het een heel lastige om hier op te kunnen handhaven.

 

Bron: VBWTN 07-09-2018