Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen waaraan ook door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland samen met de VNG, G4, G40 en Brandweer NL intensief aan is gewerkt om voor het bevoegd gezag een uitvoerbare rol te borgen die recht doet aan haar handhavende taak die zij blijft behouden onder het nieuwe stelsel is op 17 januari 2018 door minister Ollongren en de VNG ondertekend. 

 

Bron: Rijksoverheid / VBWTN 20-01-2019