Bouw- en woningtoezicht en de energietransitie

De gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Bij nieuwbouw worden al mooie resultaten geboekt, maar de echte klapper moet komen van maatregelen in de bestaande bouw en daar is nog veel te doen: strengere regels, een collectieve aanpak en combinaties in de aanpak zoeken.

Bron: energietransitie 08-01-2019

Auteur: Wico Ankersmit VBWTN

Thema's: Organisatie BWT

Tags: Duurzaam bouwen Energiezuinigheid