Eerste versie van PvE Gezonde Kantoren uitgebracht

De eerste versie (1.0) van het Programma van Eisen voor Gezonde Kantoren is uitgebracht. In deze verse publicatie komen vier thema’s op het vlak van binnenklimaat voorbij met drie verschillende ambitieniveaus.

‘De energieprestaties van kantoren krijgen veel aandacht, maar welke garanties zijn er dat kantoren na oplevering goed genoeg scoren op gezondheid, comfort en productiviteit?’ Deze zin is te lezen in de inleiding van de publicatie, waar de nadruk wordt gelegd op het belang van maatregelen die welzijn en gezondheid positief beïnvloeden.

Er staan dan ook vier thema’s centraal: lucht, klimaat, licht en geluid. Ieder thema krijgt een beoordeling op drie ambitieniveau’s: klasse C (voldoende), klasse B (goed) en klasse A (zeer goed). De eisen kunnen zowel bij nieuwbouw als renovatie toegepast worden.

De volledige publicatie is te lezen op de website van TVVL Connect. Hier vind je meer informatie over de eisen en de verschillende klassen waaronder die waarden vallen.

Bron: Duurzaam Gebouwd 15-01-2019