Geen afvalstoffenbelasting op asbesthoudende daken

Met ingang van 1 januari 2019 is het storten van asbest dat is gebruikt als dakbedekking vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Het mag gaan om asbest of asbesthoudende producten. Asbest of asbesthoudende producten worden gescheiden van ander afval aangeboden. 

Voor de vrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het dak is gesaneerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • De sanering van het dak is gemeld in het landelijk asbestvolgsysteem.
  • De sanering van het dak is uiterlijk in 2024 afgerond.
  • Het verwijderde asbest moet uiterlijk 31 maart 2025 zijn afgegeven.

Volledige informatie over deze vrijstelling voor de afvalstoffenbelasting is te vinden op de website van de belastingdienst

 

Bron: Belastingdienst.nl 08-01-2019