Nieuw fonds asbestdakensanering in 2019

De hoeveelheid opgeruimde asbestdaken is de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld. In 2014 is zo’n 6 miljoen vierkante meter gesaneerd, 2018 komt naar verwachting boven de 12 miljoen vierkante meter uit.
Momenteel resteert er in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. Na 2024 is zo’n dak verboden. Voor een verdere versnelling van sanering wordt nu een fonds voorbereid door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid. Het wordt een fonds waar zowel particulieren als agrariërs terecht kunnen: niet iedereen kan het saneren van een asbestdak zomaar betalen. Partijen proberen juist die doelgroep te ondersteunen bij financiering. Het fonds vervangt de subsidieregeling die eind 2018 werd stopgezet en moet in 2019 in de lucht zijn.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Rijksoverheid 20-01-2019