Nieuw processchema (Bijlage XIIIa) gepubliceerd

De volgende punten zijn relevant:

  • Het schema treedt in werking op 1 april 2019;
  • Het is toegestaan om de regels en voorwaarden die opgenomen zijn in de certificatieregeling die op 1 april 2019 in werking treedt al voor de inwerkingtredingsdatum toe te passen (zie laatste SCa-100);
  • In het schema wordt statisch verwezen naar de SCi’s. Aan nieuwe versies van de SCi’s wordt momenteel nog gewerkt. Met name de Sci’s decontaminatie en de SCi-548. Naar verwachting worden deze verwijzingen naar deze nieuwe Sci’s nog voor 1 april aangepast naar de nieuwe versie;
  • Bijlage 1 van de certificatieregeling wordt op dit moment herzien. Ook hiervoor geldt dat de nieuwe eisen aan apparatuur naar verwachting nog voor 1 april 2019 worden vastgesteld en dat bijlage 1 voor de inwerkingtredingsdatum van 1 april 2019 wordt vervangen. Mogelijk dat ook deze bijlage een SCi wordt. Er zal voor de eisen aan de apparatuur nog wel een overgangsregeling komen.

Het volledige bericht is hier te lezen. 

Bron: Ascert 30-01-2019