Omgevingsloket online 11 januari 2019

Vanaf 15 januari 2019 start het automatisch opschonen van aanvragen en meldingen weer.

Omdat er een achterstand is in de aanvragen die in aanmerking komen voor verwijdering wordt in de periode 15 januari – 28 januari dagelijks een e-mail verstuurd naar de behandelende organisaties. Na deze periode informeert Omgevingsloket online de behandelende organisaties één keer per week.

De mail gaat naar het adres dat bij organisatie-instellingen is ingesteld bij e-mailadres vergunningen.

Als de behandeling van een aanvraag in handen is van een andere organisatie ontvangt deze organisatie de e-mail. En niet het bevoegd gezag.

Hoe verloopt het proces van verwijderen?

Alle aanvragers en behandelende organisaties worden per mail geïnformeerd. Ze hebben daarna nog een maand de tijd om een wijziging aan te brengen in de aanvraag. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de aanvraag bewaard blijft in Omgevingsloket online.

De aanvrager of gemachtigde ontvangt ook een e-mail. In deze e-mail staan de volgende gegevens:

  • Naam en nummer van de aanvraag.
  • Waarom komt de aanvraag in aanmerking voor verwijdering.
  • Datum waarop de aanvraag wordt verwijderd.
  • Link naar de informatiesite van Omgevingsloket online. Hier kun je lezen hoe je een wijziging kunt aanbrengen.

Aanvraag verwijderen

Hebben de aanvrager of de behandelende organisatie geen wijzigingen aangebracht? Dan wordt de aanvraag na een maand verwijderd uit Omgevingsloket online.

Meer informatie

Bron: Omgevingsloket online 14-01-2019