Toezicht in beschermde stads- en dorpsgezichten

Een bijzondere vorm van erfgoedbescherming is die van de beschermde stads- en dorpsgezichten. Nederland telt ruim 450 gebieden die zijn aangewezen met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Vanwege hun bijzondere schoonheid, ruimtelijke samenhang of cultuurhistorische waarde.

Van heel klein – Middelstum 1,1 hectare – tot heel groot – Amsterdam 679 hectare –, zijn het delen van een stad of dorp waar bewoners trots op zijn, waar toeristen op afkomen en die dus ook economisch belangrijk zijn.

In die gebieden staan beschermde monumenten, maar de bescherming is bedoeld voor het geheel. Dus ook gebouwen die niet als monument zijn aangewezen. Ook de openbare ruimte met bomen, sloten, hekwerken, klinkers en dergelijke valt onder de bescherming.

Er is veel over de aanwijzing en de verwerking in ruimtelijke plannen geschreven. De bescherming krijgt tot dusverre minder aandacht. Hoe houd je daar toezicht? Waar op te letten? Meer of beter op kleurstellingen, detailleringen, de omgeving en dergelijke? Wat is in deze gebieden vergunningsvrij? Verdienen dit soort gebieden meer prioriteit bij toezicht en handhaving?

Het Platform Monumententoezicht besteedt op woensdagmiddag 13 maart een kennisbijeenkomst over deze en vergelijkbare vragen. Reserveer vast in uw agenda

Bron: Platform Monumententoezicht, Vereniging BWT, FGM 10-01-2019

Thema's: Welstand

Tags: Monumenten