Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten betreft EPBD III

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten over de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

Bron: Rijksoverheid 11-10-2019