Aanpak asbestdaken

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 14 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe aanpak voor de sanering van asbestdaken.

De staatssecretaris heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met provincies, gemeenten, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en andere maatschappelijke partijen waarbij is gebleken dat er draagvlak is om zonder een wettelijk verbod werk te maken van de asbestdakenproblematiek met een pakket van niet-wettelijke maatregelen. De samenwerking met deze partijen wordt voortgezet, waarbij de komende maanden worden gebruikt om tot concrete acties te komen, met name over de volgende punten:

  • Communicatie/vergroten bewustzijn
  • Het fonds
  • Ontzorgen
  • Meekoppelkansen
  • Monitoring
  • Vereenvoudiging sanering 

Het is de bedoeling dat via het fonds tot en met 2028 leningen worden verstrekt om vrijwillige sanering te stimuleren. Het fonds moet in 2020 operationeel zijn. De lening is bedoeld voor de sanering van asbestdaken en aansluitende asbesthoudende gevelplaten. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en banken dragen bij aan dit fonds. 

Meer informatie:
Website Tweede Kamer (de complete brief)
Website Rijksoverheid (persbericht)

Bron: Rijksoverheid/Tweede Kamer 15-10-2019