AsBeter wint Rabo Duurzame Innovatieprijs

Tijdens het Springtij evenement op Terschelling is op 27 september AsBeter winnaar geworden van de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 in de categorie Circulaire Economie & Klimaat.
AsBeter heeft een techniek ontwikkeld om asbest uit asbestplaten te verwijderen op een veilige, betaalbare en circulaire manier. 

In de categorie Circulaire Economie & Klimaat ging het om innovaties voor een duurzame economie, waarbij de innovaties het volgende hadden:

  • kringlopen van grondstoffen of nutriënten te sluiten;
  • uitstoot van broeikasgassen te verlagen;
  • energie- en grondstofverbruik te verminderen of verduurzamen;
  • vernieuwende initiatieven om samen innovatieve ketens te vormen. 

Asbestcement golfplaten bestaan voor ca. 90% uit cement en 10% asbest. Dit asbest bestaat meestal uit chrysotiel, maar ook de andere soorten asbest kunnen met dit proces worden aangepakt. 

Voor dit proces wordt onder andere het restafval zoutzuur van Lubrizol gebruikt waarmee het asbest oplost tot herbruikbare reststoffen. Lubrizol produceert gechloreerde PVC, een reststof bij dit proces is zoutzuur. Om het zuur te neutraliseren werd in het verleden kalk gebruikt. De reststroom wordt nu nuttig hergebruikt, zonder neutralisatie en dat levert een CO2-reductie van circa 70% op. 

Het cement in de golfplaten reageert met zuur en hierbij wordt het afvalzuur geneutraliseerd.
De golfplaten worden eerst in een shredder klein gemaakt, zodat al het cement in aanraking komt met het zuur. De reststof van dit proces bestaat uit een asbestvrije stof die kan worden toegepast in cement, gips en isolatiemateriaal.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in een gesloten systeem, zodat geen contaminatie naar de omgeving plaatsvindt. 

Momenteel heeft AsBeter een eerste pilotopstelling, de Planet One, in Rotterdam. In het voorjaar van 2020 wil het bedrijf een demoplant in gebruik nemen met een capaciteit van 8000 ton per jaar. Daarna wil men doorgroeien naar twee full scale bedrijven met een capaciteit van 50.000 ton per jaar. 

03-10-2019

Auteur: Ingeborg Kriegsman

Tags: Sloop en Asbestinformatie Toolbox asbestdaken