BENG, de nieuwe eisen voor energiezuinig bouwen

Een groot gedeelte van de CO2-uitstoot is afkomstig van gebouwen en het is de bedoeling dat er de komende jaren in Nederland nog veel nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Vanaf 1 juli 2020 moet nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).

De BENG-eisen gaan de bestaande EPC-normen vervangen.

 Zij stellen normen voor de maximale energiebehoefte van een woning (die bijvoorbeeld afhankelijk is van de mate van isolatie), het maximale energiegebruik dat nodig is om in die behoefte te voorzien (dit is afhankelijk van de gekozen installatie, bijvoorbeeld een warmtepomp) en het minimale aandeel hernieuwbare energie dat moet worden gebruikt om in die behoefte te voorzien.

Op dinsdag 5 november 2019 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een juridisch café over BENG. In het juridisch café zal door twee deskundige sprekers worden ingegaan op de juridische basis van de BENG-eisen, waartoe zij verplichten, het verschil met de bestaande EPC-normen en de betekenis voor de praktijk. Zoals gebruikelijk is er ook bij dit juridisch café weer ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Programma

16.30 Ontvangst, koffie en thee

17.00 Opening Jelle van de Poel

17.05 Juridisch kader van de BENG-eisen door Maaike de Wit (advocate bij Straatman Koster advocaten)

17.50 Pauze met broodjes

18.10 Inhoud van de BENG-eisen-normen en de betekenis voor de praktijk door Ieke Kuijpers-van Gaalen (directeur en senior adviseur energie en beleid bij DGMR)

18.55 Discussie en uitwisseling van ervaringen

19.30 Borrel

20.00 Einde

Aanmelden

Bron: VVM 17-10-2019