Mailing Omgevingsloket online 3 oktober 2019

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 17 oktober

Donderdag 17 oktober 2019 is de oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Deze versie komt naar verwachting op zaterdag 16 november 2019 op de productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl).

De nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager bevat geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Mail is geen veilig medium en omdat Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket met het meesturen van bijlagen. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag of het versturen van een beschikking, bevat geen bijlagen meer. Bevoegd gezag kan de pdf's downloaden van de FTP-server. De aanvrager/gemachtigde kan de pdf's of beschikking downloaden in Omgevingsloket online.
  • Eventuele foutmeldingen bij het uploaden van meerdere bijlagen worden duidelijker.
  • Er komt een koppeling met het handelsregister (NHR), zodat Omgevingsloket online gegevens van bedrijven automatisch kan controleren.

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u binnenkort op onze website.

Digitaal stelsel Omgevingswet

In 2021 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede en veilige digitale ondersteuning. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, is het niet meer mogelijk om (zoals in het huidige Omgevingsloket) per e-mail aanvragen of meldingen te ontvangen. Overheden moeten hun lokale zaaksysteem of vergunningen­systeem via een digikoppeling op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) aansluiten. Zo kunnen ze vergunningaanvragen en meldingen uit het nieuwe Omgevingsloket automatisch ontvangen.

Op de pagina 'Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen' kunt u hier meer over lezen

Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert in oktober weer interbestuurlijke sessies voor overheden: de Slagsessies. Hier delen ze kennis en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook bespreken en verbeteren ze nieuwe producten, zoals het nieuwe Omgevingsloket.

Meer informatie

Bron: Mailing Omgevingsloket online 03-10-2019