Nieuwe consultatie beschikbaar

Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.

Met ingang van 1 juli 2020 worden de huidige bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen vervangen door een nieuwe methode, de NTA 8800. Met het voorliggende besluit wordt regelgeving aangepast die is gericht op bestaande gebouwen en wordt geraakt door de invoering van een nieuwe bepalingsmethode en energieprestatie-indicator (kWh/m2.jr). Met de wijziging wordt voorkomen dat er verwezen wordt naar bepalingsmethoden en indicatoren die gedateerd of niet meer geldig zijn.

Open consultatie

Indien deze link niet werkt, kopieer dan onderstaande url en plak deze in de adresbalk van uw browser: https://www.internetconsultatie.nl/besluit_ivm_nieuwe_bepalingsmethodiek_energieprestatie_gebouwen

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid 22-10-2019