Nieuwe tool: ontwerpvragen omgevingsplan

De Omgevingswet biedt gemeenten veel keuzevrijheid. Ook bij het maken van het omgevingsplan. VNG heeft daarom de tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ ontwikkeld. Een online tool die gemeenten helpt bij het opstellen van het omgevingsplan.

Van keuze naar activiteit

In de online tool ontwerpvragen omgevingsplan wordt de gebruiker stap voor stap meegenomen door een aantal keuzes. Aan het einde van elke stap ziet de gebruiker of er een regel gesteld moet worden in het omgevingsplan of niet. Als er een regel gesteld moet worden voorbeeldregels gegeven. Ook wordt aangegeven in welk deel van het omgevingsplan de regel gesteld moet worden. Als basis wordt daarvoor het door VNG ontwikkelde Casco omgevingsplan genomen. Dit is een voorbeeldstructuur voor een omgevingsplan. 

Updates

Deze eerste versie van de online tool wordt in de tijd nog verder doorontwikkeld. Dat wordt gedaan op basis van nieuwe inzichten en feedback uit gemeenten. 

Meer informatie:

Ontwerpvragen omgevingsplan 

Bron: VNG 24-10-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsplan