Senioren, hun brandveiligheid gaat verder dan Nederland alleen!

Gebouweigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor de bouw- en installatietechnische brandveiligheid. Voor de organisatorische brandveiligheid is, naast de zorgverlener, zeker de sociale omgeving van senioren van cruciaal belang. Nu brandveiligheid de nationale grenzen te boven gaat, is meer inzicht in woningbranden op Europees niveau noodzakelijk. In dit artikel probeert Joris Sauvé een beeld te schetsen hoe de rest van Europa inspeelt op de brandveiligheidsrisico’s van senioren. Want senioren en hun brandveiligheid gaan verder dan Nederland alleen!

 

Brandveiligheid woonfunctie voor zorg

Alle onderzochte landen hebben een regelgeving omtrent woonfunctie voor zorg opgenomen. Deze regelgeving kan in de vorm van een voorschrift zijn (bv. Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland), ofwel een aanbeveling (bv. het Verenigd Koninkrijk, Zweden). Indien een regelgeving voor woonfunctie voor zorg niet expliciet opgenomen is, kan er gelijkwaardigheid worden gekeken (bv. Nederland). (Ir. de Boer, Ir. van Herpen, & Kepel, 2013)

Compartimentering

De grootte van de compartimenten verschilt per land (1250 m2 België- 2000 m2 Wales en Duitsland). Het doel van de subbrandcompartiment(en) is in alle regelgevingen dezelfde, namelijk de niet-zelfredzame bewoners (senioren) zo snel en veilig mogelijk te evacueren. Dit door het beperken van de (loop)afstand van de vluchtroute. (Exova WFRGent; Warrington fire Gent; Universiteit Gent, 1e druk, 2e oplage 2016)

Vluchtroutes

Bij alle onderzochte Europese landen geldt dat elk (sub)brandcompartiment over minstens twee onafhankelijke uitgangen dient te beschikken. Afhankelijk van de samenstelling en de locatie van het subbrandcompartiment, zijn uitzonderingen nagelaten. Er zijn enkele minimale breedtes van de vluchtroutes terug te vinden. Maar deze dienen steeds bepaald te worden in functie van de bewoner(s) van het subbrandcompartiment. De evacuatie van bedlegerige personen bepaalt immers de minimale breedte van de evacuatieweg. De materialen van de vluchtroutes dienen onbrandbaar te zijn (ten minste brandklasse B). (Exova WFRGent; Warrington fire Gent; Universiteit Gent, 1e druk, 2e oplage 2016)

Rookmelders

Linssen J.P.A. (2011) geeft aan dat sinds enkele jaren plaatsing van een rookmelder in een vluchtroute verplicht is. Maar zeker ook in de verblijfsruimtes is dit in Europa verplicht, deze dient aangesloten te zijn op het lichtnet.

Deuren

Deuren in de kamers dienen naast brandwerend en rookwerend ook zelfsluitend te zijn (het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland). In Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dienen deze deuren voorzien te zijn van een vrijloopdeurdranger. (Exova WFRGent; Warrington fire Gent; Universiteit Gent, 1e druk, 2e oplage 2016)

Noodverlichting

De aanwezigheid van noodverlichting in vluchtroutes is op Europees niveau verplicht (EN 1838). De tijd van inschakelen kan per land verschillen, de lichtsterkte en minimale brandduur is wel overal gelijk, 1 lux en 60 min. België kent, omtrent lichtsterkte, nog de aanvullende eis dat deze op gevaarlijke plekken als kruisingen en richtingsveranderingen ten minste 5 lux moet bedragen. (Exova WFRGent; Warrington fire Gent; Universiteit Gent, 1e druk, 2e oplage 2016)

Actieve brandbeveiligingssystemen 

Een automatisch detectiesysteem (sprinklerinstallatie) is in het Verenigd Koninkrijk verplicht of ten zeerste aanbevolen.

Enkel in Zweden, Wales en Schotland is een automatisch blussysteem (sprinklerinstallatie) verplicht. In alle andere landen kan dit gezien worden als compenserende maatregel (gelijkwaardigheid.)

Enkel in Frankrijk is een rookafvoersysteem verplicht. In alle anderen landen kan dit gezien worden gelijkwaardigheid. (Exova WFRGent; Warrington fire Gent; Universiteit Gent, 1e druk, 2e oplage 2016)

Watermist

In Denemarken (Kopenhagen) is de inzet van watermistunits onderzocht. Daaruit is te concluderen dat de responstijd en de effectiviteit zeer hoog is, het de overlevingskans van verminderd zelfredzame verhoogt en het de rook- en waterschade vermindert, vanwege de nevel en de beperkte capaciteit van de tank (130 liter).

Impregneren meubilair

In Groot Brittannië is al sinds 1988 bij wet geregeld dat meubilair in beperkte mate bij mag dragen aan de brandontwikkeling. Hiervoor dient meubilair geïmpregneerd te zijn. In Nederland is in opdracht van de Tweede Kamer inmiddels een onderzoek gestart naar de haalbaarheid om dergelijke wetgeving ook in Nederland in te voeren. Belangrijk discussiepunt hierbij is de belasting voor het milieu die impregneren met zich meebrengt. (ing. Jager, 2010)

Fire Safety Engineering

In Groot-Brittannië, Zweden en België wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van fire Safety engineering. Er is in deze landen dan ook diepgaande kennis aanwezig binnen de brandweerorganisaties en bij de brandveiligheidsadviseurs. In deze landen zijn ook universitaire opleidingen omtrent FSE aanwezig. Binnen Nederland bestaat dit enkel nog op HBO-niveau, maar er zijn bescheiden initiatieven om dit ook op universitair niveau te doen. (Ir. de Jong & Ir. Kersten, 2017)

Er is ook een ander positief (CPD) systeem in het buitenland voor Fire Safety Engineers. De innovatiebehoefte met betrekking tot certificering en CPD kan volgens Kobes M, 2006 bestaan uit het vaststellen van competenties voor Fire Safety Engineers, het aanstellen van een certificeringcommissie en het inrichten van een CPD-systeem. (Kobes M. , Fire Safety Engineering, 2006)

Aanbeveilingen voor brandveiligheid senioren

Aanbeveling: Installeer vrijloopdeurdrangers op de voordeur
Om de sluiting van de voordeur bij noodsituaties te garanderen wordt de installatie van een vrijloopdeurdranger aanbevolen.

Aanbeveling: Zorg voor de aanwezigheid van watermist units
Er wordt aanbevolen te kijken naar de mogelijkheid van inzet van watermistunits als bewoners verminderde zelfredzaamheid zijn.

Aanbeveling: sluit rookmelder aan op het lichtnet
Er wordt aanbevolen rookmelders aan te sluiten op het lichtnet, zodat de werking ervan langer gegarandeerd blijft.

Ook interessant:

Dit artikel is deel 3 van een drieluik.
Deel 1: Hoe kunnen we de brandveiligheid in een seniorencomplex verbeteren? –>
Deel 2: Senioren, laat ze niet in hun verantwoordelijkheid staan! –>

Bron: Brandveilig.com 07-10-2019