TNO-rapport Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes

Staatssecretaris van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 oktober het TNO-rapport Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes aangeboden aan de Tweede Kamer. 

 

In september 2018 heeft de staatssecretaris in een brief aan de Kamer aangegeven op welke punten zij het asbeststelsel wil verbeteren. Een onderdeel hiervan is het hanteren van meer risicogerichte uitgangspunten voor de regelgeving, en het borgen van deskundigheid bij complexe werkzaamheden. Het ministerie van SZW heeft aan TNO gevraagd om op basis van de huidige stand der wetenschap en een verkenning van de praktijk in ons omringende landen een advies uit te brengen over te maken keuzes bij de uitwerking van deze voornemens.

In Nederland worden asbestwerkzaamheden ingedeeld in een risicoklasse (1, 2 of 2A) op basis van de in SMART ingevoerde gegevens. De risicoklasse is op basis van de verwachte blootstelling.

De risicoklasse wordt nu niet ingedeeld op basis van de toepassing en/of op basis van  onderscheid tussen complexe en niet-complexe handelingen tijdens de asbestwerkzaamheden, maar op basis van de (te verwachten) blootstelling ten opzichte van de grenswaarde voor asbest. 

In het rapport dat nu is verschenen worden de bevindingen van TNO beschreven. Het rapport en de begeleidende brief kan men downloaden via de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 08-10-2019