VNG roept op om aan de slag te gaan met proefprojecten.

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect, kwaliteitsborger en waar mogelijk opdrachtgever proefprojecten uitvoeren. Dit geeft inzicht in en ervaring met het werken in een nieuw stelsel. Tijdens deze proefprojecten doen alle partijen waardevolle praktijkervaring op en worden mogelijke knelpunten in het stelsel zichtbaar. Deze knelpunten worden door de VNG verzameld en gedeeld met het ministerie van BZK en andere betrokken partijen.

Het is van belang om nu al te starten met proefprojecten en het vaststellen van de bestuurlijke kaders waarbinnen, de proefprojecten uitgevoerd worden. Tot de
invoering van de wet streven we ernaar om ongeveer 10% van de eenvoudigere bouwprojecten als proefproject uit te voeren.

Naast het uitvoeren van proefprojecten heeft de invoering van de Wkb een bredere impact op de gemeentelijke organisatie. Zo spelen er vraagstukken rond het heffen van leges/belastingen, de inhoud van het dossier bevoegd gezag, opleiding en scholing van medewerkers VTH, het aanschaffen van softwarepakketten
en zijn er raakvlakken met de Omgevingswet.
 

Bron: VNG 21-10-2019