Applicaties- DSO

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee raakt de invoering van de Omgevingswet de informatievoorziening van gemeenten: alle gemeentelijke informatiesystemen en processen moeten worden aangesloten op de DSO landelijke voorziening (DSO-LV).

Dat betekent dat gemeenten nieuwe software moeten aanschaffen of dat aanpassingen nodig zijn aan de huidige software. Denk hierbij aan software voor het behandelen van een vergunningaanvraag of het opstellen van een omgevingsplan (de huidige bestemmingsplannen). Doordat gemeenten – en andere overheden – hun lokale systemen aansluiten op de landelijke voorziening, ontstaat uiteindelijk een digitaal stelsel Omgevingswet waarbij alle landelijke en lokale gegevens via één voorziening beschikbaar worden.

In de handreiking Verwerven Omgevingswet software vindt u informatie over de Omgevingswetsoftware die helpt bij het maken van de juiste keuzes.Meer over de veranderingen op gebied van informatievoorziening vindt u in de handreiking Aan de slag met de informatievoorziening Omgevingswet. Acties om de informatievoorziening voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet vindt u in de checklist Informatievoorziening Omgevingswet.

Masterclass ‘Verwerving Omgevingswetsoftware door gemeenten’

Vraagt u zich af welke software uw gemeente (echt) nodig heeft en welke software straks aansluit op het DSO-LV? Vindt u het verwervingsvraagstuk ten aanzien van deze software, zeker met deze grote stelselwijziging op komst, lastig?

In de eendaagse masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt de VNG gemeenten bij het verwerven van de omgevingswetsoftware. Door haar ambitie te formuleren, de vraag aan leveranciers scherp te krijgen, te toetsen of er (voldoende) aanbod is om wensen voor software te realiseren en te komen tot een plan van aanpak en uitvoering. De vragen ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ ten aanzien van het verwerven van de omgevingswetsoftware staan centraal.

Bron: VNG 22-11-2019