Roadmap Omgevingswet gebaseerd op de minimumeisen

Vandaag is er een nieuwe versie van de roadmap gepubliceerd. De Roadmap is voor gemeenten een steuntje in de rug bij de implementatie van de Omgevingswet. 

Deze nieuwe versie is iets uitgebreider dan de vorige en anders geordend. Het is een wegwijzer voor de resultaten die gemeenten per 1-1-21 gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen. 

Werken met de roadmap

De roadmap is als Excel beschikbaar. Per minimum eis zijn hierin afzonderlijke acties benoemd om naar de resultaten toe te werken. Deze acties zijn uiteengezet in de tijd. Elke gemeente maakt een eigen selectie, op basis van de gemeentelijke ambities. De tijdslijnen voor de afzonderlijke acties zijn indicatief. De uiterste start en het uiterste einde liggen naar onze inschatting vast.

Bèta versie

De roadmap wordt periodiek geactualiseerd. Deze versie is een bèta versie; een volgende versie wordt begin december gepubliceerd. Daarna streven we naar maandelijkse updates. U vindt de roadmap op vng.nl en als download onderaan dit bericht. 

roadmapomgevingswetgemeenten_v2.0_beta_publicatie20191106_0_1.xlsx

 

Bron: VNG (6-11-19) 11-11-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet