VNG: ontbreken drempelwaarde bij stikstofaanpak gemiste kan

De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt.

Maar de Kamerbrief heeft nog te veel losse eindjes, waardoor het nog steeds niet duidelijk is welke projecten nu door kunnen gaan. Ook zouden gemeenten geholpen zijn als het kabinet was gekomen met een drempelwaarde.

VNG-bestuurder Boudewijn Revis: “Wat de maatregelen nu precies betekenen voor individuele gemeenten en wanneer woningbouwprojecten weer van start kunnen, is nog te onduidelijk. Dat betekent dat ook voor de bouwsector de onzekerheid voortduurt, terwijl gemeenten klaar staan met plannen. Er wachten nu mensen op een woning en daarom moeten we nu weer snel aan de slag.”

Drempelwaarde

Gemeenten zien gemiste kansen, zoals het met spoed instellen van een eenvoudig te hanteren drempelwaarde waar wij meerdere keren om hebben gevraagd. Het is ons niet duidelijk of de aangekondigde vrijstelling voor kleine projecten gaat werken als de door ons voorgestelde drempelwaarde. Het is ons ook niet helder wat wordt verstaan onder “kleine projecten” en welke projecten dus onder deze regeling gaan vallen.

Belangrijke stem

De aangekondigde maatregelen moeten de bouw van 75.000 woningen mogelijk maken. Of dat met deze maatregelen gaat lukken, blijft de vraag. Wij gaan ervan uit dat gemeenten meebepalen hoe de  verdeling van de 75.000 woningen over de regio’s gaat plaatsvinden. Gemeenten hebben immers een cruciale rol bij de woningopgave.

In de brief staat dat projecten “waar nood en maatschappelijke impact het grootst is” voorrang krijgen. Gemeenten weten bij uitstek waar de nood hoog is en verwachten daarom als gelijkwaardige partner aan tafel te zitten bij de toewijzing van projecten met voorrang. Het kan niet zo zijn dat rijks- en andere projecten voorrang krijgen en dat de gemeentelijke projecten het sluitstuk van de verdeling vormen.

Podcast met Aart de Kruijf

In de achtste podcast VNG Praat Mee – Podcast voor gemeenten staan stikstof en PFAS centraal. Aart de Kruijf, wethouder in Barneveld en lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit praat ons inhoudelijk bij over dit onderwerp.

Meer informatie

Bron: VNG 15-11-2019