Voorlichtingscampagne over houtrook

Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur of de kachel slecht voor de gezondheid is door de uitstoot van fijnstof en roet. Het nieuwe voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers meer bewust te maken van de schadelijke effecten. Gemeenten kunnen het voorlichtingsmateriaal al gebruiken tijdens dit stookseizoen.

Houtstoken heeft invloed op de gezondheid. Dat geldt voor de stoker en voor de omgeving. Daarom richt de nieuwe voorlichtingscampagne voor gemeenten zich op eigenaren van een open haard of kachel. De stokers kunnen met deze informatie rekening houden met de gezondheidsimpact van houtrook voor zichzelf en hun omgeving. Ook wordt in de voorlichting uitgelegd hoe het beste gestookt kan worden, zodat stokers hun stookpatroon kunnen aanpassen.

Verschillende invloeden

Er zijn veel factoren van invloed op de mate van stookoverlast. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kachel en schoorsteen, het stookgedrag, het vochtgehalte van hout, het type kachel en een onvolledige verbranding. Ook zijn de weersomstandigheden van belang door de verspreiding van de rookgassen.

Weersomstandigheden

Het is belangrijk dat mensen niet stoken bij slechte weersomstandigheden zoals mist en windstil weer. In dat geval blijven de schadelijke stoffen dan in de directe omgeving hangen en veroorzaken veel overlast. Stokers kunnen een stookadvies opvragen via de Stookwijzer. Deze geeft op postcodeniveau aan of het op basis van de lokale luchtkwaliteit en de windkracht aan te raden is om te stoken of niet.

In november wordt ook het stookalert gelanceerd. Bij een stookalert wordt per provincie geadviseerd om niet te stoken zodat de luchtkwaliteit niet verder verslechterd. Het stookalert wordt afgegeven bij ongunstigste weersomstandigheden en/of een slechte luchtkwaliteit. Het advies geldt 24 uur. Het stookalert is ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Het stookalert wordt afgegeven door het RIVM en kan verder verspreid worden door provincies en gemeenten.

Voorlichtingsmateriaal

Gemeenten kunnen de voorlichting geven via hun website, persberichten, advertenties in huis-aan-huisbladen of andere media.

De toolkit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vervangt de toolkit 'Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?' (opgesteld in opdracht van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014).

De toolkit 'Je ziet het niet, maar het is er wel' is gemaakt om gemeenten te voorzien van informatie om hun inwoners voor te lichten over houtstook. De voorlichtingsmaterialen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Er is voorlichting voor de winter en de zomer.

Het voorlichtingsmateriaal bestaat uit:

Bron: Infomil 01-11-2019