Aanbiedingsbrief rapport Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken

Minister Van Veldhoven stuurt het rapport 'Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken' naar de Tweede Kamer. Bij VHT-taken gaat het om vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij gaat daarbij uitgebreid in op het rapport.

PDF document Download:Aanbiedingsbrief rapport Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken (472.59 KB) PDF document Download:Rode draad casussen (302.33 KB)
Bijlage bij de Kamerbrief over het rapport 'Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken'. De bijlage bevat een brief met 6 casussen over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
PDF document Download:Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken (9.56 MB)
Het rapport evalueert het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
PDF document Download:Signaalrapportage ILT VTH stelsel (283.98 KB)
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beschrijft de ruimte die zij ziet voor doorontwikkeling vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsstelsel (VTH-stelsel).

Bron: Rijksoverheid 02-12-2019