Aanbiedingsbrief rapport Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken

Minister Van Veldhoven stuurt het rapport 'Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken' naar de Tweede Kamer. Bij VHT-taken gaat het om vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij gaat daarbij uitgebreid in op het rapport.

Bron: Rijksoverheid 02-12-2019