Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) vervangt met aanpassingen Bouwbesluit 2012

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb’s in 2021 wordt ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In het Bbl is het Bouwbesluit 2012 inhoudelijk nog goed herkenbaar, maar er zijn ook wijzigingen en aanvullingen. Frederike Brouwer, beleidsmedewerker Directie Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaf tijdens het onlangs gehouden Jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland inzicht in het nieuwe Bbl.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Brandveilig.com | Omgeving in de Praktijk| Bouwkwaliteit in de Praktijk 17-12-2019