Geconsolideerde versies Omgevingswet en AMvB’s beschikbaar

Sinds vandaag is een update van de ‘Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet’ beschikbaar. Deze versie geeft via kleurgebruik inzicht in de herkomst van wijzigingen die door de Invoeringswet en aanvullingswetten zijn aangebracht. Deze versie is aangepast aan de laatste stand van zaken van de parlementaire behandeling.

AMvB’s

Daarnaast zijn nu ook herleidbare geconsolideerde versies beschikbaar van de vier AMvB’s op grond van de Omgevingswet (Bal, Bkl, Bbl en Ob). Daarbij is uitgegaan van de wijzigingen en aanvullingen die zijn opgenomen in het Invoeringsbesluit en de aanvullingsbesluiten, zoals die bij het parlement zijn voorgehangen. Deze wijzigingen en aanvullingen zijn met verschillende kleuren overzichtelijk weergegeven.

Hieronder kunt u de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingswet en de AMvB’s downloaden.

20-12-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet