Pdf van beschikking en aanvraag niet langer als bijlage in e-mail

Vanaf half januari 2020 (versie 2.15.2) bevat de e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Ook de beschikking wordt niet meer als bijlage in de e-mail verzonden.

Mail is geen veilig medium en Omgevingsloket online wil zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag of het versturen van een beschikking, bevat daarom geen bijlagen meer.

Mogelijk heeft dit invloed op de werkwijze van uw organisatie. U kunt dit testen op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl). Daar is versie 2.15.2 geplaatst.

Naar verwachting komt deze versie beschikbaar op de productie-omgeving (www.omgevingsloket.nl) op zaterdag 18 januari 2020. Het Omgevingsloket is die dag niet beschikbaar.

Meer informatie

Bron: Mailing Omgevingsloket online 16-12-2019