Brief inzake uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

Staatssecretaris Van Ark heeft op 16 december 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken betreffende uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel.

In haar brief aan de Tweede Kamer refereert zij aan de op 27 september 2018 toegezonden beleidsreactie op het onderzoek naar het functioneren van het asbeststelsel. In deze beleidsreactie werden verschillende substantiële maatregelen aangekondigd om het asbeststelsel te verbeteren.

Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer op 6 maart 2019 bleek dat er steun was voor de ambities en verbeteringen, en zijn een aantal moties aangenomen. 

Door middel van de brief van 16 december 2019 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de aangekondigde maatregelen in de beleidsreactie en wordt ingegaan op een toezegging en enkele moties op SZW terrein die tijdens het plenaire debat van 6 maart zijn ingediend en aangenomen.

De brief kan men hier downloaden

 

19-12-2019