2019: Sterker inzetten op oefenen met de Omgevingswet

Met nog een kleine twee jaar tot inwerkingtreding wil de VNG meer gemeenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen met het werken volgens de Omgevingswet. Daarom is er ook in 2019 vanuit het VNG-programma Invoering Omgevingswet veel aandacht voor het oefenen met pilots en praktijkproeven.

Oefenen in samenhang

Overal in ons land – in steden, in dorpen, op het platteland – komen verschillende aspecten van de leefomgeving bij elkaar. Dat vraagt dat we kijken in samenhang en om het maken van een integrale afweging. Daar is oefening voor nodig. Daarom staat ‘werken in samenhang’ centraal in alle pilots en praktijkproeven.

Ondersteuning voor gemeenten

In 2018 heeft het team Versterken Innovatievermogen van de VNG pilots en praktijkproeven over de Omgevingswet begeleid en gecoördineerd. Deze pilots en praktijkproeven leveren een bijdrage aan het onderzoeken van de praktische werking van de Omgevingswet en het zetten van de eerste concrete stappen in aanloop naar de invoering van deze wet.

Het team Versterken Innovatievermogen van de VNG ondersteunt gemeenten met bijvoorbeeld organisatorische expertise, inhoudelijke kennis, verslaglegging en communicatie, bewaking van de samenhang en prioritering.

Pilot en Praktijkproeven

Pilots zijn lokaal ontstane initiatieven, bijvoorbeeld van een gemeente of een toeleverancier, om innovatief, vernieuwend vorm te geven aan een van de gemeentelijke processen in het fysieke domein.

Praktijkproeven zijn onderzoekende projecten, waarbij een vraag wordt beantwoord die het collectief, of de collectieve ontwikkeling ondersteunt.

Meer informatie

De resultaten van de pilots en praktijkproeven van 2018 leest u bijgaande rapportage‘The story so far: Praktijkproeven Omgevingswet 2018’.

Actuele praktijkproeven en pilots die de VNG ondersteunt zijn te vinden op De Pilotstarter, thema: Omgevingsdomein. Hier vindt u ruim 30 aan dit domein gerelateerde pilots en praktijkproeven.

Bron: VNG 06-02-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet