Consultatie standaarden voor omgevingsdocumenten van start

De consultatie over de standaarden voor omgevingsdocumenten is gestart. Denk mee en dien voor 22 maart via het consultatieformulier uw reactie in.

Op 21 december 2018 hebben KOOP en Geonovum de 0.97 versie van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (STOP/TPOD) opgeleverd. Deze standaarden liggen van 28 januari tot 22 maart 2019 in consultatie.

Ontwikkeling van software

Op basis van de 0.97 versie van deze STOP/TPOD standaarden kunnen softwareleveranciers starten met de ontwikkeling van software voor de bevoegde gezagen. De STOP standaarden beschrijven de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties. De TPOD standaarden zorgen ervoor dat juridische artikelen aan werkingsgebieden en geometrie zijn gekoppeld.

Conceptueel informatiemodel

Naast STOP/TPOD is er ook een Conceptueel informatiemodel (CIM). Dit (informatie)model definieert de informatie die een rol speelt in de Omgevingswet met concepten zoals regel, activiteit, locatie, begrip of omgevingswaarde, inclusief hun kenmerken en onderlinge relaties. Daarnaast zijn er het Informatiemodel officiële publicaties (IMOP) en het Informatiemodel toepassingsprofielen (IMTP) om omgevingsdocumenten correct te kunnen publiceren in de landelijke voorziening.

De documenten zijn nader toegelicht tijdens een voorlichtingssessie op 28 januari in Utrecht. Een terugblik vindt u op de website van Geonovum.

Meer informatie

Bekijk en download de consultatie versie 0.97 van STOP/TPOD.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 18-02-2019