Definitieve versie NTA 8800 gepubliceerd

De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd, NTA 8800:2019. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018.

In september 2018 is de eerste versie van NTA 8800 vrijgegeven. De afgelopen maanden zijn marktpartijen, zoals softwareleveranciers en adviseurs, met NTA 8800 aan de slag gegaan. Daarnaast is er een studie uitgevoerd naar de grootte van het effect van specifieke invoerparameters op het eindresultaat van de berekening.

Vereenvoudigingen en tekstuele verbeteringen
Naar aanleiding van de studie zijn vereenvoudigingen en (tekstuele) verbeteringen doorgevoerd in de NTA. Daarnaast is de koppeling met NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode’ gelegd en is de waardering van restwarmte uitgewerkt. Deze aanpassingen zijn verwerkt in
NTA 8800:2019.

  Lees meer I Download NTA 8800 (vrij beschikbaar) I Leren werken met NTA 8800

 

Bron: NEN 11-02-2019