Het beoordelen van Brandwerende constructies

Om economische en praktische redenen kan niet alles wat brandwerend moet zijn, worden getest. Daarom wordt er een direct of breder toepassingsgebied toegekend aan het resultaat van een test. In het verlengde hiervan worden ook deskundigenverklaringen opgesteld. Hiervoor hebben de brandtestlaboratoria Efectis en Peutz nu eenduidige richtlijnen opgesteld.

https://www.peutz.nl/index.php/actualiteiten/nieuws/deskundigheidsverklaring-peutz-en-efectis-komen-met-eenduidige-richtlijnen

Deze richtlijn heeft als doel het borgen van de input van een beoordeling, zodat laboratoria met zowel praktische en theoretische kennis van het gedrag van materialen en constructies een onderbouwde mening kunnen geven.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de bron betrouwbaar is en dat er geen beoordeling op beoordeling wordt gestapeld en we steeds verder afdwalen van de daadwerkelijk geteste opstelling.

Efectis en Peutz hebben deze richtlijn gezamenlijk opgesteld om helder een eenduidig naar de markt te communiceren. Hierbij is tevens afgesproken dat we onze beoordelingen beperken tot die producten en constructies waar we ook aantoonbaar kennis van bezitten. Met aantoonbaar bedoelen we dat wij als onafhankelijke organisatie door de RvA bevoegd zijn verklaard om brandtesten uit te voeren en de resultaten hiervan te gebruiken om producten te classificeren. Wij zijn van mening dat alleen het regelmatig uitvoeren en bijwonen brandtesten testen de juiste inzichten geeft om een beoordeling te kunnen schrijven die als gelijkwaardige oplossing gebruikt kan worden. 

Bron: Efectis 15-02-2019

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid