Memorie van antwoord wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 februari 2019 een Memorie van antwoord gestuurd aan de Eerste Kamer in het kader van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.

De fracties van de VVD, het CDA, de PVV, de SP, de PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer hadden vragen gesteld over het wetsontwerp tijdens de eerste behandeling hiervan.

U kunt dit Memorie van antwoord hier downloaden

Bron: Rijksoverheid 08-02-2019