Onderzoeksrapporten Bouwbesluit 2012/Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Overzicht van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het Bouwbesluit 2012 en het concept-Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

PDF document Download:Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012 (zelfsluitende deuren, warmtepompen, veiligheidsafstanden) (761.76 KB) PDF document Download:Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties (1.71 MB) PDF document Download:Het effect van vallende voorwerpen uit hijskranen en het veiligheidsniveau voor de omgeving van bouw- en sloopprojecten (1.25 MB) PDF document Download:BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie (1.63 MB) PDF document Download:BBL-rookdoorgang en interpretatie NEN 6075 (718.26 KB) PDF document Download:Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw (777.46 KB) PDF document Download:Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012 (670.79 KB) PDF document Download:Handhavingslasten verplicht energielabel C voor kantoren (1.31 MB) PDF document Download:Onderzoek naar de juridische toegevoegde waarde van prestatie-eisen in het Bouwbesluit 2012 (939.15 KB) PDF document Download:Memorandum voorstel aanpassing melding en vergunning brandveilig gebruik in het Bbl (326.59 KB) PDF document Download:Kostenconsequenties voor ventilatiesystemen NEN 6075 (4.24 MB) PDF document Download:Brandveiligheidseisen (vee)stallen - Een verkennend onderzoek naar hoe diverse partijen in de praktijk (1.62 MB) PDF document Download:Bepaling kwaliteitsniveaus milieuprestatie van woonfuncties (1.54 MB) PDF document Download:Advies normcommissie NEN 6075 Aansturing rookdoorgangscriteria (2.69 MB) PDF document Download:160628 Sira Rapport - Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 (zwembaden) (743 KB) PDF document Download:2013-Efectis-R0543 Aansturing rookdoorgangscriteria via NEN 6075 (2.12 MB) PDF document Download:Verbouwen en transformeren met Bouwbesluit 2012 (7.08 MB) PDF document Download:Risicovergelijking stallen groter dan 2500m2 met stallen tot 2500m2 (15.72 MB) PDF document Download:Onderzoek rookbeheersing portiekoplossing (11.93 MB) PDF document Download:Onderzoek richtlijn parkeergarages (982.37 KB) PDF document Download:Onderzoek niet-besloten ruimten (1.05 MB) PDF document Download:Onderzoek naar vermindering vergunning en melding brandveilig gebruik (1.16 MB)

Bron: Rijksoverheid.nl 04-02-2019