Aanvullende vragen Eerste Kamercomissie naar aanleiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 8 maart 2019 vragen en opmerkingen naar aanleiding van correspondentie over en ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd.

Bron: Eerst Kamer.nl 11-03-2019