Geen pdf's meer van ingediende aanvraag/melding in e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager

Omdat e-mail geen veilig medium is en het Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket in juni 2019 (release 2.15.2) met het meesturen van pdf’s. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag, bevat geen bijlagen meer.

Bevoegd gezag kan de pdf's downloaden van de FTP-server. De aanvrager/gemachtigde kan de pdf's downloaden in Omgevingsloket online.

We willen graag weten of dit gevolgen heeft voor de werkwijze voor uw organisatie. De vraag aan u is:

  • Gebruikt u de pdf's uit de e-mail? Of haalt u deze van de FTP-server?
  • Wat is de impact van het niet langer per e-mail versturen van deze pdf’s voor u?

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van deze vragen.

Huidige situatie

Als een aanvraag wordt ingediend in Omgevingsloket online, ontvangt het bevoegd gezag een e-mail met 2 bijlagen:

  • een pdf van de ingediende aanvraag of melding
  • een pdf van de publiceerbare aanvraag of melding

In deze pdf's staan persoonsgegevens.

Ook de aanvrager/gemachtigde ontvangt een e-mail met een pdf van de ingediende aanvraag.

Bron: Infomil 26-03-2019