Informatieplicht energiebesparende maatregelen van start

Vanaf 19 maart kunnen bedrijven en instellingen in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Zo voldoen ze aan de Informatieplicht energiebesparing uit de Wet milieubeheer. Hiermee krijgt de reductie van CO2-uitstoot een extra impuls.

Rol gemeenten

Voor gemeenten is dit een belangrijke ontwikkeling. Via het eLoket moeten bedrijven rapporteren welke maatregelen zij wel of niet getroffen hebben om energie te besparen. Voorheen moesten gemeenten zelf aantonen of de bedrijven de maatregelen wel of niet hadden genomen. Met deze nieuwe tool kunnen bedrijven eenvoudig en uniform rapporteren. 

Doel informatieplicht

Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven samen energiebesparing stimuleren. Hiermee krijgt de reductie van CO2-uitstoot een extra impuls. Zo’n 125.000 bedrijven en instellingen moeten voor 1 juli 2019 hun maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.nl. Partijen die niet rapporteren, kunnen sancties verwachten.

Voor wie?

Alle bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen per inrichting te rapporteren. De Informatieplicht energiebesparing is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ondernemersorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en helpt de doelen uit het Energieakkoord te bereiken.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie, handige tools mooie voorbeelden, erkende maatregelenlijsten en het rapportagesysteem zijn allen te bereiken via

Bron: VNG 21-03-2019