KCAF: Meld verzakkingen

Gemeenten die te maken hebben met verzakkingen van gebouwen kunnen terecht bij de stichting Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) voor advies en kennisdeling.

Funderingsherstel

Met name in veen- en kleigebieden is al langer bekend dat door wisselende grondwaterpeilen de funderingspalen worden aangetast. Als gevolg van de langdurige droogte afgelopen zomer blijken nu ook huizen te verzakken in gemeenten waar eerder geen verzakkingsproblematiek was, bijvoorbeeld in gemeenten gebouwd op zand. Naar schatting gaat het om een derde van Nederland.

KCAF

Het kenniscentrum kan gemeenten van advies voorzien over de aanpak van verzakkingen en werkt samen met gemeenten, provincies en waterschappen om eigenaren van woningen te ondersteunen. Nu de problematiek veel omvangrijker is geworden wil het KCAF in gesprek met het Rijk en roept gemeenten op, om nieuwe verzakkingen te melden, om daarmee een goed beeld te krijgen van de omvang van de problematiek.

Funderingslening

Daarnaast kunnen woningeigenaren in aanmerking komen voor een Funderingslening. Deze regeling is sinds oktober 2017 beschikbaar en wordt verstrekt uit het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit fonds heeft een omvang van € 100 miljoen.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.​Gemeenten die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel bepalen welke woningen en woonblokken in aanmerking komen voor een Funderingslening. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel beoordeelt de aanvraag.

Meer informatie

Bron: VNG 18-03-2019

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Bestaande bouw